กิงตรีงมะ


4

กินตีนมั้ย

อยากกิงตรีงมะ


เสนอนิยามใหม่

กิงตรีงมะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง