เกงน้ำเงิน


3

นักเรียนมัธยมกางเกงสีน้ำเงินเช่นเด็กอัสสัมชัญ เซนต์คาเบรียล

เกงน้ำเงินแบบนี้ขอซักทีเหอะ


1

นักเรียนมัธยมกางเกงสีน้ำเงินเช่นเด็กกรุงเทพคริสเตียน

เกงน้ำเงินนี่สเปคกูอ้ะ


1

นักเรียนโรงเรียนชายล้วน เอกชน โดยเฉพาะอัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, กรุงเทพคริสเตียน

ขาสั้น กางเกงน้ำเงิน เป้กกูเลย


เสนอนิยามใหม่

เกงน้ำเงิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง