นิยามที่ดีที่สุด
เกงน้ำเงิน

นักเรียนมัธยมกางเกงสีน้ำเงินเช่นเด็กอัสสัมชัญ เซนต์คาเบรียล


เกงน้ำเงินแบบนี้ขอซักทีเหอะ

เกงน้ำเงิน

นักเรียนโรงเรียนชายล้วน เอกชน โดยเฉพาะอัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, กรุงเทพคริสเตียน


ขาสั้น กางเกงน้ำเงิน เป้กกูเลย

เกงน้ำเงิน

นักเรียนมัธยมกางเกงสีน้ำเงินเช่นเด็กกรุงเทพคริสเตียน


เกงน้ำเงินนี่สเปคกูอ้ะ