นิยามที่ดีที่สุด
กังวาล

กังวาล (สะกดผิด) [อาจสับสนกับคำว่า น้ำบาดาล กังสดาล เดือดดาล ฯลฯ]
= กังวาน (สะกดถูก) [= กระแสเสียงก้องและแจ่มใส]


เปียโน (piano) ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดคีย์ มีเสียงดังกังวาล ฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือและการประสานงานของมือทั้งสองข้าง [By เสาวนีย์ สังฆโสภณ @ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล]