กุงลาว


0

ประเทศหัวพ่องมึงไง

พ่องมึงเกิดกุงลาว เระ


เสนอนิยามใหม่

กุงลาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง