นิยามที่ดีที่สุด
แกงยิ้ม

แกงส้มอารมณ์ดี


แกงชอบยื้มให้พี่ชายบ่อยๆ