แกงยิ้ม


4

แกงส้มอารมณ์ดี

แกงชอบยื้มให้พี่ชายบ่อยๆ


เสนอนิยามใหม่

แกงยิ้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง