นิยามที่ดีที่สุด
เวิ่น

ว่างมากๆ จนไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี


วันนี้นั่งเวิ่นทั้งวันเลย

เวิ่น

มีอาการที่เยอะสิ่ง การพูดเยอะ การกระทำเยอะ


นี่เห็นเวิ่นมาตั้งแต่เช้า หยุดเถอะ รำคาญ

เวิ่น

พูดมาก เพ้อเจ้อ ไร้สาระ พูดไปเรื่อย


เอาเวลานั่งเวิ่นไปพัฒนาชีวิตดีกว่าไหม