นิยามที่ดีที่สุด
ว่านักเด้

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า น่ารักอ่ะ ซึ้งพิมพ์ผิด เช่น
ว่า= น่า (ว แหวน อยู่ใกล้ น หนู)
นัก= รัก (น หนู อยู่ใกล้ ร เรือ)
เด้ = อ่ะ (สระเอ อยู่ใกล้ อ อ่าง , ด เด็ก อยู่ใกล้ สระอะ และ ไม้โท อยู่ใกล้ ไม้เอก)


เตงว่านักเด้