วิน


1

ดอก
ไร้สาระ
ผี
แก่
หมา
ไม้กั้นรถ

อีวิน!!!


เสนอนิยามใหม่

วิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง