นิยามที่ดีที่สุด
วิน

ดอก
ไร้สาระ
ผี
แก่
หมา
ไม้กั้นรถ


อีวิน!!!