ว่าน


5

น่ารักจนนมเล็ก

เทอว่านอ่ะ


2

คนสวย(มั้ง)

เทอว่านมากอ่ะ


2

คนหน้าเหมือนเป็ด

น่ารักจุงเบย


1

ว่าน ดวงกมล มวส หรือ เปล่า

...............................


เสนอนิยามใหม่

ว่าน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง