นิยามที่ดีที่สุด
ว่าน

น่ารักจนนมเล็ก


เทอว่านอ่ะ

ว่าน

คนหน้าเหมือนเป็ด


น่ารักจุงเบย

ว่าน

คนสวย(มั้ง)


เทอว่านมากอ่ะ

ว่าน

ว่าน ดวงกมล มวส หรือ เปล่า


...............................