นิยามที่ดีที่สุด
วันก่อน

ไม่ใช่วันนี้


A: วันก่อนครับ
B: ทำไมครับ
A: ไม่ใช่วันนี้ครับ

วันก่อน

วันที่ผ่านไปแล้ว


A: วันก่อนครับ
B: ทำไมครับ
A: วันที่ผ่านไปแล้วครับ