วันก่อน


3

ไม่ใช่วันนี้

A: วันก่อนครับ
B: ทำไมครับ
A: ไม่ใช่วันนี้ครับ


0

วันที่ผ่านไปแล้ว

A: วันก่อนครับ
B: ทำไมครับ
A: วันที่ผ่านไปแล้วครับ


เสนอนิยามใหม่

วันก่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง