วันจันทร์


2

วันที่วัยรุ่นไทย(รวมถึงผู้ใหญ่บางคน)เกลียดที่สุด
ยกเว้นช่วงปิดเทอม/หน้าเทศกาล

วันจันทร์อีกละแม่ง เบื่อว่ะ
วันจันทร์อีกแล้วเหรอ


เสนอนิยามใหม่

วันจันทร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง