นิยามที่ดีที่สุด
วันจันทร์

วันที่วัยรุ่นไทย(รวมถึงผู้ใหญ่บางคน)เกลียดที่สุด
ยกเว้นช่วงปิดเทอม/หน้าเทศกาล


วันจันทร์อีกละแม่ง เบื่อว่ะ
วันจันทร์อีกแล้วเหรอ