วันทนีลัทธพรรณ


0

ผู้หญิงที่นับได้ว่าสวยที่สุดในโลก

สวยปานนางฟ้านางสวรรค์


เสนอนิยามใหม่

วันทนีลัทธพรรณ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง