นิยามที่ดีที่สุด
วันทนีลัทธพรรณ

ผู้หญิงที่นับได้ว่าสวยที่สุดในโลก


สวยปานนางฟ้านางสวรรค์