นิยามที่ดีที่สุด
วันนี้วัน โก 6 แกล้งโทรไปสั่งไก่ Kfc ดีกว่า

ีีีี


ะะะ