นิยามที่ดีที่สุด
วนไป

ทำมันต่อเนื่องไม่มีหยุด


กินวนไปครับ