วนไป


1

ทำมันต่อเนื่องไม่มีหยุด

กินวนไปครับ


เสนอนิยามใหม่

วนไป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง