นิยามที่ดีที่สุด
วันพืช

วันสำคัญวันหนึ่ง เป็นวันที่ชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรทั่วทุกสารทิศให้ความสำคัญ มีการประกอบพิธีกรรมเพื่อทำนายดวงชะตาของประเทศผ่าน "พระโค" จากการกินอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ทั้ง 7 ชนิด


"ชั้นจะเป็นราชาเกษตรกรให้ได้!!!!" -มังกี้ ดี แอล(นามสมมุติ) - วันพืช