นิยามที่ดีที่สุด
เวิ่นเว่อ

วุ่นวาย เป็นอาการ ยืดเยื้อ ยุ่งยาก มากความ ไร้สาระโดยไม่จำเป็น ( ความหมายเดียวกับวึ่นวื้ออ่ะ )

หรืออีกกรณีบางคนใช้ในความหมายของ เวิ่น ที่เป็นคำภาษาเหนือแปลว่า อาการไม่มีอะไรทำ ว่าง จับจด


"ในเมื่อผู้ชายคนนั้นเค้าไม่ได้รักชอบเธอ เธอจะมาเวิ่นเว้อไม่เลิก เพ้อหาถึงเค้าอยู่ทำไม"