เวิ่นเว๋อ


1

พร่ำเพ้อ,เพ้อเจ้อ

อกหักทีไร..ก็มานั่งเวิ่นเว๋อได้ทั้งวี่ ท้ังวัน


เสนอนิยามใหม่

เวิ่นเว๋อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง