นิยามที่ดีที่สุด
เวิ่นเว๋อ

พร่ำเพ้อ,เพ้อเจ้อ


อกหักทีไร..ก็มานั่งเวิ่นเว๋อได้ทั้งวี่ ท้ังวัน