นิยามที่ดีที่สุด
ว่านว่าน

ตอแหล


ไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่ง