เร็วส์


9

1. ความหมายเดียวกับ "เร็ว" แต่เร็วกว่า (อีกหนึ่งกรณีที่แสดงให้เห็นถึงพลังความเทพของ "ส์")

รถ BMW อาจจะเร็ว แต่ Ferrari เร็วส์


เสนอนิยามใหม่

เร็วส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง