นิยามที่ดีที่สุด
เร็วส์

1. ความหมายเดียวกับ "เร็ว" แต่เร็วกว่า (อีกหนึ่งกรณีที่แสดงให้เห็นถึงพลังความเทพของ "ส์")


รถ BMW อาจจะเร็ว แต่ Ferrari เร็วส์