นิยามที่ดีที่สุด
เรเวล

= (อังกฤษ) LEVEL = (ทับศัพท์) เลเวล = (ไทย) ระดับ


"เมื่อเทียบเรเวลแล้ว ไม่เท่าป้าปูของฉันหรอ ไม่ติดฝุ่นอีป้าปูของฉันเลย ยังหาใครมาเทียบไม่ได้ #จะดีใจหรือเสียใจดี 555" 「Jarupat Daengruea @ 17:10 1/6/2557」