นิยามที่ดีที่สุด
รวยแต่เขือ

เหลือแต่ควย


น้องนิ่ม:พ่อเอาตังค์มา
พ่อ:พ่อไม่มีเงินลูก
น้องนิ่ม:อย่ามาโกหก พ่อรวยจะตาย
พ่อ:รวยแต่เขือแล้วลูกเอ๋ย