นิยามที่ดีที่สุด
รีไวล์

ตัวละครในเรื่องผ่าพิภพไททัน เตี้ย ชอบใช้ความรุนแรง หน้าเบื่อโลกตลอดเวลา มักโดนจับคู่กับเอเลนหรือเอลวิน เมะหรือเคะได้หมด , อีกชื่อหนึ่งคือ สำอร มาจากการพิมพ์ Levi แต่ลืมเปลี่ยนภาษา


สำอร รีไวล์ ไอเตี้ย

รีไวล์

เป็นตัวละครที่มีความซึนเป็นเลิศ+ราชินีs (+เคะเอเลน,เอลวิน//คัตเตอร์เฉาะ)


เตี้ยเทพ เตี้ยเมพ สำอร

รีไวล์

ตัวละครในเรื่องผ่าพิภพไททัน ที่เป็นเมะให้กับเอเลน


ส่วนสูงไม่มีผลต่อแนวราบ