เดี๋ยวกูโบก


1

คล้าย ๆ กับจะทำร้ายในเชิงประมานกวนตีน ๆ อาจจะตบหัวก็ได้ ประมานนั้น

อย่ากวนตีนนะมึง เดี๋ยวกูโบกกกก


เสนอนิยามใหม่

เดี๋ยวกูโบก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง