นิยามที่ดีที่สุด
เดี๋ยวกูโบก

คล้าย ๆ กับจะทำร้ายในเชิงประมานกวนตีน ๆ อาจจะตบหัวก็ได้ ประมานนั้น


อย่ากวนตีนนะมึง เดี๋ยวกูโบกกกก