ดิเรก


5

พ่อเด็กคนนึง

จริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ดิเรก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง