เดียวมานะ


0

เด่วมา

เด่วมานะ


เสนอนิยามใหม่

เดียวมานะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง