นิยามที่ดีที่สุด
เดี๋ยวรู้เลย

คำพูดข่มขู่ มาจากประโยคที่ตี๋โอรสพูดข่มขู่คู่อริ(เน วัดดาว)


อย่ามาเก่งกับพี่ อย่าให้เจอนะ เดี๋ยวรู้เลย