เดี๋ยวรู้เลย


2

คำพูดข่มขู่ มาจากประโยคที่ตี๋โอรสพูดข่มขู่คู่อริ(เน วัดดาว)

อย่ามาเก่งกับพี่ อย่าให้เจอนะ เดี๋ยวรู้เลย


เสนอนิยามใหม่

เดี๋ยวรู้เลย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง