ด้าย


1

ได้

เอาเป็นเบอร์ด้ายป่ะ ไลน์ไม่อยากด้ายอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

ด้าย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง