นิยามที่ดีที่สุด
ด้าย

ได้


เอาเป็นเบอร์ด้ายป่ะ ไลน์ไม่อยากด้ายอ่ะ