ดื่มเป็ด


2

ฆ่าตัวตายด้วยการดื่มน้ำล้างส้วมตราเป็ด

ดื่มเป็ดแล้วไปตายซะ


เสนอนิยามใหม่

ดื่มเป็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง