นิยามที่ดีที่สุด
ดื่มเป็ด

ฆ่าตัวตายด้วยการดื่มน้ำล้างส้วมตราเป็ด


ดื่มเป็ดแล้วไปตายซะ