ดฟแำินนาใแนท


1

เช่นเดีวกันกับคำว่า ดฟแำินนา แต่อันนี้มีกระจิตกระใจจะพิมพ์หน่อย (หรือตั้งแบบไม่จำ url ไว้)

้ะะยซฝฝดฟแำินนาใแนท


เสนอนิยามใหม่

ดฟแำินนาใแนท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง