นิยามที่ดีที่สุด
ดพ

พวกเด็กเกรียนเล่นเกมแล้วตาย จะกระตือรือร้น พิมว่า "ดพ" (กำ)


เกรียนไทยชไนเดอร์ : ดพ