ดพ


2

พวกเด็กเกรียนเล่นเกมแล้วตาย จะกระตือรือร้น พิมว่า "ดพ" (กำ)

เกรียนไทยชไนเดอร์ : ดพ


เสนอนิยามใหม่

ดพ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง