โดม ประการัง


5

ใช้กับคนที่ชอบคิดว่าตัวเองหล่อเหมือนพี่โดม

เฮ้ย เหี้ยนั่นแม่งแต่งตัวอย่างกับโดม ประการัง


1

ประการัง

ประการัง อยู่ที่ จ.กะบี่ อยู่ในน้ำ


เสนอนิยามใหม่

โดม ประการัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง