เด๋ย


1

พอดี

หน้าตาพอดี


เสนอนิยามใหม่

เด๋ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง