เซ้าซี้


1

เซ้าซี้

อย่ามาทำเซ้วซี้


เสนอนิยามใหม่

เซ้าซี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง