ซฏ


4

คือ ข้อความที่ปรากฎ หลังจาก คนพิมพ์จะพิมพ์ text emotion " :D " แต่ลืมเปลี่ยนภาษา

gTvojkiyd0y' ซฏ


เสนอนิยามใหม่

ซฏ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง