นิยามที่ดีที่สุด
ซฏ

คือ ข้อความที่ปรากฎ หลังจาก คนพิมพ์จะพิมพ์ text emotion " :D " แต่ลืมเปลี่ยนภาษา


gTvojkiyd0y' ซฏ