นิยามที่ดีที่สุด
ซุจุ

ชื่อกลุ่มของเทพบุตรทั้ง13
super junior


ELF แต่งงานกับผมนะ เราจะอญู่ด้วยกันไปจนแก่ตาย