ซุจุ


1

ชื่อกลุ่มของเทพบุตรทั้ง13
super junior

ELF แต่งงานกับผมนะ เราจะอญู่ด้วยกันไปจนแก่ตาย


เสนอนิยามใหม่

ซุจุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง