ซาแซง


4

พวกบ้าบอ ปัญญาอ่อน ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครรัก บ้าที่สวด
ซาแซง = โรคจิต

เช่น พวกโรคจิตซาแซง


-4

เป็นกลุ่มคนที่น่านับถือมาก เพราะ ช่วยขับไล่อีพวกผู้หญิงแพศยาที่มายุ่งกับ exo ของเรา

แต่ขอทีเถอะอย่าเยอะเกินขอแค่ไล่อีพวกนั้นไป


เสนอนิยามใหม่

ซาแซง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง