นิยามที่ดีที่สุด
ซาแซง

พวกบ้าบอ ปัญญาอ่อน ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครรัก บ้าที่สวด
ซาแซง = โรคจิต


เช่น พวกโรคจิตซาแซง

ซาแซง

เป็นกลุ่มคนที่น่านับถือมาก เพราะ ช่วยขับไล่อีพวกผู้หญิงแพศยาที่มายุ่งกับ exo ของเรา


แต่ขอทีเถอะอย่าเยอะเกินขอแค่ไล่อีพวกนั้นไป