นิยามที่ดีที่สุด
ซีด

ใช้ในกรณีที่รู้สึกกังวลใจ ไม่สบายใจ เสียเงิน หรือเกิดอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจ


ดูดิแม่งแทง7คู่ ซีดไหมล่ะมึง55555