นิยามที่ดีที่สุด
ศรีธัญญา

โรงพยาบาลจิตเวชชื่อดังของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นนทบุรี


แกควรไปโรงพยาบาลศรีธัญญานะ