ศรีธัญญา


1

โรงพยาบาลจิตเวชชื่อดังของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นนทบุรี

แกควรไปโรงพยาบาลศรีธัญญานะ


เสนอนิยามใหม่

ศรีธัญญา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง