ศรัญญา


1

ผู้หญิงสวย

เหยแกศรัญญามากอ่ะ
เหยแกสวยมากเลยอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

ศรัญญา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง