นิยามที่ดีที่สุด
ศรัทา

ศรัทธา (พิมพ์ตก ธ ธง ไป 1 ตัว) = faithful


ถึงจะโดนปฎิเสธรักมาบ่อย แต่ผมไม่หมดศรัทากับมันหรอก ผมเชื่อไง ว่าต้องมีคนแบบผม อยู่จริง [By Tira Thailand]