นิยามที่ดีที่สุด
ศรีโด้

เมียกัมจง เวลาว่างนั่งถางตาเป็นอาจิ้น
นอกจากจะเป็นเมียกัมจงแล้วว่่างๆยังชอบเป็น๙ุ้กับคุณนายบยอน
ทำอาหารเก่ง เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีของสามี


ภรรยาที่ดีของสามีตัวดำ