ศรีโด้


2

เมียกัมจง เวลาว่างนั่งถางตาเป็นอาจิ้น
นอกจากจะเป็นเมียกัมจงแล้วว่่างๆยังชอบเป็น๙ุ้กับคุณนายบยอน
ทำอาหารเก่ง เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีของสามี

ภรรยาที่ดีของสามีตัวดำ


เสนอนิยามใหม่

ศรีโด้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง