นิยามที่ดีที่สุด
ศรัน

คนชื่อนี้มักเป็นเกย์ หล่อสวยที่สุดเท่าที่นิยามมา ผัวรักผัวหลงมือที่สามเพียบ


อัลไล