นิยามที่ดีที่สุด
ระดับช่อง 7

ใช้สำหรับติการทำกราฟิค แล้วไม่สวย(ใช้ในทางลบ)
มีที่มาจากละครของช่อง 7 ที่มีการทำกราฟิค แต่ไม่ได้เรื่อง


คอมเมนต์:นี่ นาย ทำกราฟิคได้ ระดับช่อง 7 เลยนะ