นิยามที่ดีที่สุด
เรดเจม

ของเต้ยนะ เอาคืนมา


แมร่งมาลูทเรดเจมกุไป กุตามไปแมร่งก็ไม่ยอมคืน