เรดเจม


2

ของเต้ยนะ เอาคืนมา

แมร่งมาลูทเรดเจมกุไป กุตามไปแมร่งก็ไม่ยอมคืน


เสนอนิยามใหม่

เรดเจม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง