นิยามที่ดีที่สุด
รูดำๆ

คนข้างบนเปนเชี่ยไรวะ


รุหี

รูดำๆ

เป็นรูสีดำๆ คงเข้าใจน้ะ :)))


A:: ก๊อก ก๊อก ก๊อก !
ฺB:: เปิดประตู เปิดออกดู '' รูดำ ๆ ''
C:: ภูมิใจจังง (จุงเบยย)