รูดำๆ


0

คนข้างบนเปนเชี่ยไรวะ

รุหี


-1

เป็นรูสีดำๆ คงเข้าใจน้ะ :)))

A:: ก๊อก ก๊อก ก๊อก !
ฺB:: เปิดประตู เปิดออกดู '' รูดำ ๆ ''
C:: ภูมิใจจังง (จุงเบยย)


เสนอนิยามใหม่

รูดำๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง