นิยามที่ดีที่สุด
รัฐมนตรี

บุคคลที่มีหน้าที่สร้างความชิบหายให้กับชาติสิบประกาล


เหล่ารัฐมนตรี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน เหล่ารัฐมนตรี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่ง ล้มล้างการศึกษา
สอง นิรโทษกรรม
สาม รับญาติๆเข้าไปทำงาน
สี่ ปัญญานั้นด้อยกว่าเด็กป.3
ห้า ถามมากต้องเกาหู
หก ดูรูปโป๊ในสภา
เจ็ด ไม่ต้องเน้นผู้เชี่ยวชาญให้มาเน้นเลียไข่นักโทษสยาม
แปด รู้จักอมงบกัน
เก้า ต้องขนผักตลอดกาล กู้มาแล้วก็ต้องรีบผลาญ ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ สาวกต้องดูโหดๆ เห็นใครชุมนุมโกรธ เสียงข้างมากต้องรักษา
นี่แหละรัฐชาติพัฒนา จะเป็นสิ่งที่พาชาติไทยเจริญ