รูดเสา


-1

ซั่ม (ว่างั้น)

-


เสนอนิยามใหม่

รูดเสา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง