นิยามที่ดีที่สุด
รตน

รักเตงนะ , รักตัวเองนะ , หรืออื่น ๆ ... (ตามแต่จะมโนขึ้นมา)

ส่วนมากพบศัพท์นี้ได้ที่เพจ แหม่มโพธิ์ดำ


รตน.