นิยามที่ดีที่สุด
มิวสิก

มีฟันซีกหนึ่งบริเวณด้านซ้ายของปากมีสีเหลืองคล้ายทองคำ


มิวสิกฟันเหลืองอ๋อยมีเปียตะขาบ