แมวเหี้ย2

แมวสายรุ้งหน้าเหี้ยกับการเดินทางข้ามอวกาศ nyan cat flying through space

nyan cat flying through space


เสนอนิยามใหม่

แมวเหี้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง